Virtuální realita Olomouc

Virtuální realita

Olomouc

Provozní řád


Aktualizováno: 1. února 2018

Hernou se rozumí prostor, ve kterém se používá zařízení pro virtuální realitu. Vstupem do herny návštěvník souhlasí s tímto provozním řádem a zavazuje se jej dodržovat: